• Phí dịch vụ sẽ áp dụng cho các sản phẩm hết hạn bảo hành đã bị can thiệp kiểm tra/ sửa chữa bởi các đơn vị không được Bose ủy quyền.
  • Khách hàng/ đại lý sẽ chịu Phí vận chuyển để gửi sản phẩm đến Bose ASC và để nhận lại sản phẩm từ Bose ASC sau khi hoàn tất sửa chữa.
  • Các linh kiện thay thế sẽ có thời hạn bảo hành 03 tháng. Trong trường hợp cần hỗ trợ bảo hành sau khi sửa chữa, khách hàng cần phải cung cấp chứng từ sửa chữa hoặc hoá đơn phí sửa chữa của sản phẩm cần sự hỗ trợ.
  • Bose ASC có toàn quyền quyết định việc giữ lại/ tiêu hủy các linh kiện hỏng đã được thay thế sau khi hoàn tất sửa chữa lỗi cho sản phẩm.
  • Bose ASC có toàn quyền thay thế/ thay đổi phí dịch vụ ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

 

Các sản phẩm Ngành hàng tiêu dùng

Dòng sản phẩm Sản phẩm chưa bị kiểm tra/ sửa chữa bởi đơn vị khác Sản phẩm đã bị kiểm tra/ sửa chữa bởi đơn vị khác
Passive Speaker/ Loa thụ động (i.e: 201-V; 301-V, FreeSpace 51…) 0 ₫ 200.000 ₫
Small Speakers/ Các loa nhỏ (i.e: Companion, SoundDock, SoundLink, SoundTouch, Home Speaker 300/500/PHS, Wave systems…) 0 ₫ 500.000 ₫
Audio for Video/ Hệ thống âm thanh nhỏ (i.e: CineMate Systems, SoundTouch 300, Soundbar 300/500/700, Acoustimass…) 0 ₫ 1.000.000 ₫
Home Theater Systems/ Hệ thống rạp hát tại gia 0 ₫ 2.500.000 ₫

 

Các sản phẩm Ngành hàng chuyên nghiệp

Dòng sản phẩm Sản phẩm chưa bị kiểm tra/ sửa chữa bởi đơn vị khác Sản phẩm đã bị kiểm tra/ sửa chữa bởi đơn vị khác
Passive Speakers/ Loa thụ động (i.e.: 402-IV; 802-IV, DS 16- 40-100, FreeSpace 360P-II…) 0 ₫ 400.000 ₫
Small Products/ Các sản phẩm nhỏ (i.e.: S1 Pro, L1 Compact, T1 – T4S – T8S ToneMatch…) 0 ₫ 800.000 ₫
Other Products/ Những sản phẩm khác (i.e.: Amplifiers, L1 systems, F1 model 812, F1 Subwoofer…) 0 ₫ 2.000.000 ₫

 

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành Uỷ quyền Bose tại Việt Nam - ĐT +84 8 3911 2198